Winkelmandje tonen (0 Artikel) Verlanglijstje tonenNaar de kassa
High Voltage Radiation

5G in Europa

5G mass-experiment: Big promises, unknown risks

5G met heel weinig openbaar debat !

Europa staat op het punt een gigantische technologische transformatie door te maken, die ons "slimme huizen", "slimme steden" en het veel gehypete "internet der dingen" zal brengen. Het voertuig voor deze transformatie is 5G, de vijfde generatie mobiele service. Met 5G kunnen te allen tijde talloze apparaten en alledaagse voorwerpen op internet worden aangesloten. Het zal auto's zonder bestuurder, hologramafbeeldingen in plaats van video, slimme koelkasten, luiers, wasmachines, elektriciteitscircuits, koffiemachines, uw bloedsuiker, uw medicijninname brengen ... Maar dit alles komt niet zonder kost .
Een dergelijk niveau van connectiviteit vereist veel meer basisstations, wat een groeiende bezorgdheid doet rijzen dat straling door elektromagnetische velden schadelijk kan zijn voor de gezondheid.
Wetenschappers zijn het er niet over eens of 5G-millimetergolven minder of gevaarlijker zijn dan 3 of 4G. Wetenschappers op hun hoede voor potentiële gezondheidsrisico's van 5G wijzen erop dat niemand weet dat er heel weinig onderzoek is gedaan.
Niemand is gevraagd of we deze weg willen inslaan en we gaan deze toekomst tegemoet zonder overleg en met heel weinig openbaar debat.

Meten is weten ! Trifieldmeter TF2 --- Acoustimeter AM10

5G with very little public debate !

Europe is about to go through a giant technological transformation, one that will bring us “smart homes”, “smart cities” and the much-hyped “internet of things”. The vehicle for this transformation is 5G, the fifth-generation mobile service. 5G will allow countless appliances and everyday objects to be connected to the internet at all times. It will bring driverless cars, hologram images instead of video, smart fridges, nappies, washing machines, electricity circuits, coffee machines, your blood sugar, your medicine intake… But none of this comes without a cost. Such a level of connectivity will require many more base stations, which raises a growing concern that electromagnetic field radiation may be harmful to health. There is disagreement among scientists on whether 5G millimetre waves are less or more dangerous than 3 or 4G. Scientists wary of potential health risks from 5G point out that nobody knows as very little research has been done. Nobody has been asked whether we want to go down this path and we are heading into this future without consultation and with very little public debate.

Other Languages

Stralingsvrij

Esmog Estress

+electrostress
+straling
+radioactiviteit
+Trifield EMF meter
+XE100 Analoog
+TF2 Digitaal
+aarding
+earthing
+Trifield TF2
+esmog Spion
+electrosensitivity
+aardingslaken
+acoustimeter AM-10
+EMFields

Gratis Nieuwsbrief Bedanking na bestelling Verkoopsvoorwaarden Brainfit BV Privacy

Electrostress - Straling - Radioactiviteit - RadRate - Digitale Trifield EMF meter TF2 - Acoustimeter - Aarding - Earthing - Esmog Spion - Electrosensitivity - Aardingslaken